Đang gửi...

Tin nổi bật

ĐƯỢC GÓP VỐN BẰNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀO QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

24/12/2018 12:00:00 SA

Luật chứng khoán sửa đổi cho phép Nhà đầu tư được góp vốn bằng bất động sản để thành lập quỹ đầu tư bất động sản hoặc tăng vốn điều lệ cho quỹ đầu tư Bất động sản.