Đang gửi...

Chuyên viên phân tích đầu tư

Chuyên viên phân tích đầu tư

Địa điểm làm việc:     Hà Nội.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình vĩ mô, nghiên cứu ngành.
 • Đưa ra các báo cáo phân tích và thẩm định, định giá giá trị cổ phiếu/doanh nghiệp/ dự án đầu tư.
 • Tham gia nghiên cứu, phát triển các mô hình tài chính phục vụ cho hoạt động nghiên cứu thị trường và đầu tư của Công ty.
 • Đánh giá, thẩm định các cơ hội đầu tư theo phân công của Lãnh đạo.
 • Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin của các công cụ tài chính đã đầu tư, để đề xuất việc nắm giữ, mua, bán và mức giá áp dụng.
 • Tham gia vận hành và quản lý các Quỹ đầu tư, các danh mục ủy thác đầu tư của Công ty quản lý Quỹ.
 • Tham gia xây dựng ý tưởng và phát triển sản phẩm đầu tư.
 • Chuẩn bị các lài tiệu truyền thông và hồ sơ tài chính của doanh nghiệp/dự án để làm việc với các Nhà đầu tư.
 • Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh tế.
 • Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, đặc biệt Excel và Powerpoint. Có kỹ năng lập trình là một lợi thế.
 • Thành thạo Tiếng Anh 4 kỹ năng.
 • Có chứng chỉ CFA, ACCA là một lợi thế.
 • Kinh nghiệm phân tích đầu tư, xây dựng mô hình tài chính từ 2 năm trở lên tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư, ngân hàng…Ưu tiên kinh nghiệm mảng bất động sản, năng lượng.
 • Trung thực, chịu được áp lực công việc cao.

Mức lương:    Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Ứng viên gửi CV qua địa chỉ email sau:  lam.nguyen@pvcomcapital.com.vn

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước ngày 15/11/2021, ưu tiên hồ sơ gửi sớm.

Công ty sẽ chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ phù hợp.