Đang gửi...

Sản phẩm

Quỹ mở đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF)

Quỹ mở đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF)

Quỹ đầu tư trái phiếu Pvcom (PVBF) được quản lý bởi PVCB Capital – là công ty quản lý quỹ chuyên biệt thuộc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank, cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng và riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng nhà đầu tư khác nhau.

Chi tiết
Tìm hiểu về quỹ đầu tư

Tìm hiểu về quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác

Chi tiết
Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF)

Quỹ đầu tư cân bằng PVcom (PBIF)

Quỹ đầu tư cân bằng PVCOM (PBIF)

Chi tiết