Đang gửi...

Dự phóng kết quả đầu tư khi tham gia PVBF

Khoản dự định đầu tư

VNĐ

Kỳ hạn dự kiến

Lãi suất: 0

Tiền lãi: 0

Tổng số tiền nhận về: 0

NAV/CCQ tại kỳ GD 11/07/2024: 13,940.52
 

PVCB Capital là công ty quản lý quỹ chuyên biệt của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam. Được thành lập vào giai đoạn đầu phát triển của ngành quản lý quỹ, PVCB Capital đóng vai trò kết nối các nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực dầu khí năng

Xem thêm

Dựa vào lợi thế trong quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong Tập đoàn Dầu khí nói riêng để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với mục tiêu tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm

Lợi thế cạnh tranh

800 triệu USD

800 triệu USD

Tổng tài sản quản lý đầu tư trong và ngoài nước do Công ty quản lý hiện nay hơn 800 triệu Đô-la Mỹ

Đối tác

Đối tác

Lợi thế về các mối quan hệ sâu rộng từ các cổ đông sáng lập là Ngân hàng PVcomBank và các đối tác chiến lược khác

15 năm+

15 năm+

Đội ngũ chuyên gia tài chính chuyên nghiêọ với bề dày kinh nghiệm trên 15 năm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư và tài chính

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Cung cấp dịch vụ quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và phù hợp với từng nhu cầu và mục tiêu đầu tư của Nhà đầu tư

Quản lý quỹ

Quản lý quỹ

Xem thêm
Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư

Xem thêm
Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Xem thêm