Đang gửi...

Thông báo tăng tần suất giao dịch Chứng chỉ quỹ PVBF (Áp dụng từ 10/06/2024)

THÔNG BÁO

V/v: Tăng tần suất giao dịch của Quỹ PVBF

Kính gửi Quý Nhà đầu,

 

Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc áp dụng thay đổi tăng tần suất giao dịch của Quỹ đầu tư Trái phiếu PVcom (“PVBF”) áp dụng từ ngày 10/06/2024 với chi tiết như sau:

 

 

Quy định mới

(Áp dụng bắt đầu từ sau 10/06/2024)

Tần suất giao dịch

03 lần/tuần

Ngày giao dịch

(Ngày T)

Thứ 3, Thứ 4 và Thứ 5 hàng tuần

Ngày chốt sổ lệnh (Ngày T-1)

Trước 14h45 ngày T-1, tức các ngày Thứ 2, Thứ 3 và Thứ 4 hàng tuần (tương ứng đối với kỳ giao dịch Thứ 3,Thứ và Thứ 5 hàng tuần )

 

(*) Nếu ngày giao dịch CCQ (Ngày T) trùng vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo gần nhất và PVCB Capital sẽ thông báo tới NĐT về việc điều chỉnh này qua website: https://pvcomcapital.com.vn/.

Công ty PVCB Capital kính thông báo đến Quý Nhà đầu tư về sự thay đổi nêu trên. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email contact@pvcomcapital.com.vn.

Trân trọng./.