Đang gửi...

Tin tức

Sẽ thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, thống nhất HOSE và HNX

14/01/2019 12:00:00 SA

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng