Đang gửi...

GIÁ TRỊ DANH MỤC CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẠT 4,4 TỶ USD

(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị danh mục quản lý của các công ty quản lý quỹ (QLQ) đạt 4,4 tỷ USD. 

Ngoài 15 quỹ mở, 8 quỹ thành viên và 2 quỹ ETF đang hoạt động, dự kiến sắp tới sẽ có thêm 2 quỹ mở.

Việc tái cấu trúc khối công ty QLQ đã được đẩy mạnh trong năm 2014. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử lý 6/49 công ty QLQ, giảm 13% tổng số công ty quản lý quỹ (giải thể và thu hồi giấy phép 1 công ty, chấm dứt hoạt động 1 công ty, tạm ngừng hoạt động 4 công ty). Các công ty QLQ hoạt động kém hiệu quả, cổ đông là các cá nhân đang dần được thay thế bởi các công ty QLQ trực thuộc các tập đoàn tài chính lớn, có tình hình tài chính lành mạnh và năng lực cao trong quản trị công ty.  

H.Hòe
Nguồn:tinnhanhchungkhoan.vn